РИТУАЛИ

Старият и Приет Шотландски Ритуал (AASR in English) е официално роден в ранните години на XIX век. Историята на този Ритуал е кулминация на движението „Scottish Movement” (днес във Франция се нарича Екосизм). Този клон на масонството възниква в Англия между 1733 и 1735 година, като някои документи свидетелстват за съществуването на "Scotch Masons" в този период. Екосизм съгласно Енциклопедията на Свободното масонство се дефинира по следният начин: Име дадено от Френските Масонски автори на 33-те степени на Старият и Приет Шотландски Ритуал. В английският език това е еквивалент на Шотландското Свободно Масонство, което е движение характеризиращо се с разпространението на степените след 3-та - Mайстор Mасон.
Първите Шотлански майсторски степени се появяват във Великата ложа на Франция през 1743г. и това движeние еволюира непрекъснато докато получи формата, която ние знаем от 24.06.1801г. в Чарлстън, Южна Каролина, САЩ. Еволюцията преминава през различни етапи.

Една личност, която силно е спомогнала за създаването на Шотландският Ритуал е Етиен Морин (1717-1771г.). Този Брат пристига през 1763г. в Санто Доминго, притежавайки патент от Великата ложа на Франция, позволяващ му да удостоява с „Високи Степени”. Морин създава и усъвършенства система с 25 степени, на базата на различни степени съществуващи в Европа. Този Ритуал днес е известен като „Перфектен Ритуал” като оригиналното му име е било „Ритуал на Кралската Тайна”. Най високата степен в този ритуал е „Върховен Принц на Кралската Тайна”, който днес е 32-ра степен на СПШР. Системата разработена от Морин е модифицирана и реструктурирана основно от Албърт Пайк в 33 степенна система на СПШР.

През 1801г. в Чарлстън – Южна Каролина е основан Върховният Съвет на Старият и Приет Шотландски Ритуал. Този Върховен Съвет е Майка на Върховните съвети в цял свят. Първият философски документ на Върховният Съвет - Майка е „Морал и Догма” написана от Албърт Пайк – Суверенен Гранд Командир на Южната Юрисдикция на Шотландският ритуал и началник на Върховният Съвет - Майка през 1872г.
Първите 3 степени на този ритуал се използват главно в Европейските Велики Ложи с малки изключения. В САЩ Ритуалът се практикува от 4-та до 33-та степен. Пълната система се състои от 33 степени както следва:
Сини Ложи
  1. Чирак
  2. Калфа
  3. Майстор Масон

Перфектни Ложи

Ателиета
ВЛСПШР в България работи в първите три символични ложи.
Останалите степени от 4 до 33 се практикуват в рамките на „Върховният Съвет на Старият и Приет Шотландски Ритуал” в България.
 ВЕСТНИК "СВЕТЛИНА"


КАЛЕНДАР
на мероприятията на съюзните ложи:
ВРЪЗКИ
  • Върховен съвет на Стария и Приет Шотландски Ритуал за България

  • Клуб по езотерика и философия

  • Отвес

  •   Начало| История|Ложи|Документи|Степени|Ритуали|Градежи|Контакти  
     © 2023, Велика Ложа на Старият и Приет Шотландски Ритуал в България